กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx Online เพื่อประมวลผลคะแนนภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx Online เพื่อประมวลผลคะแนนภาคเรียนที่ 1/2560

 

 กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx Online เพื่อประมวลผลคะแนนภาคเรียนที่ 1/2560 (สำหรับนักศึกษา) วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

-นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าระบบได้หลังจาก วัน/เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ