แจ้งสำหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-3 ปีการศึกษา 1/2560

 แจ้งสำหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-3 ปีการศึกษา 1/2560

 

 แจ้งสำหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-3 ปีการศึกษา 1/2560  ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบได้ที่ http:/engtest.kpru.ac.th วันที่ 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560  รหัส 59,60 
กำหนดการสอบ
มรภ.กำแพงเพชร วันที่ 7 ต.ค. 2560  เช้า 10.00 - 12.00 น.  บ่าย 14.00 - 16.00 น. 

มรภ.กพ. (แม่สอด) 9 ต.ค. 2560  เวลา 17.00 -19.00 น.
                                           
ติดต่อสอบถามสำนักงานศูนย์ภาษาชั้น 2 หรือ โทร. 055-706555 ต่อ 1571

จำนวนเข้าชม 264 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ