แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 4

แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 4

 

 แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 4

สมัคร และชำระเงิน
ชุดที่ 1 วันที่ 26-28 ก.ย. 2560  ถึงเวลา 12.00 น.
ชุดที่ 2 วันที่ 26-29 ก.ย. 2560  ถึงเวลา 12.00 น.

 สอบ วันที่ 28-29 กันยายน 2560 เวลา 17.00-20.00 น.

>> คลิก...สมัคร <<

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561, 1562

หมายเหตุ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะเปิดสอบทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 


จำนวนเข้าชม 170 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ