เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

 

 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา จาก สำนักศิลปะและวัตนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยความอุปถัมภ์จาก ทุนนิธิปริยัติศึกษา ญสส ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชิงเงินรางวัลกว่า 99,000 บาท 

ประเภทการประกวด 3 ประเภท
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา
3.ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัคร 1- 20 กันยายน 2560 
สอบถามเพิ่มเติม
055-722342, 081-9534907,086-6740007,055-706555 ต่อ 1601


จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ