ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัล "BEST PAPER AWARD"

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัล

 

 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล "BEST PAPER AWARD" การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ( “Innovation and Creativity for Thailand 4.0”)

จำนวนเข้าชม 338 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ