เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ Embedded Board สำหรับนักศึกษา

เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ Embedded Board สำหรับนักศึกษา

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ Embedded Board สำหรับนักศึกษา ภายใต้โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.

หมดเขตรับสมัคร 18 สิงหาคม 2560 

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 055-706555 ต่อ 1562 

จำนวนเข้าชม 130 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ