ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิภัชราพร สภาพพร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิภัชราพร สภาพพร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิภัชราพร สภาพพร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัฒน์” การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ. โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนเข้าชม 255 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ