ขอเชิญส่งบทความเข้ารวมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งบทความเข้ารวมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

 

ขอเชิญส่งบทความเข้ารวมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  The 4 National Conference KPRU 2017 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สอบถามเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

http://research.kpru.ac.th/conference4/


โทร. 055-706555 ต่อ 1760


จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ