แจ้งสำหรับนักศึกษา ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

แจ้งสำหรับนักศึกษา ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

 

แจ้งสำหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3 ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 (1/2560) รับสมัคร 1-31 ส.ค. 2560 (รหัส 59,60) 

กำหนดการสอบ
มรภ.กพ.                 วันที่ 4-17 ก.ย. 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น.
มรภ.กพ. (แม่สอด)   วันที่ 18-21 ก.ย. 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ
วันเสาร์ ที่ 9,16 และวันอาทิตย์ ที่ 10, 17 ก.ย. 2560 
ช่วงเช้า 10.00 - 12.00 น. และ ช่วงบ่าย 14.00 - 16.00 น.

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานศูนย์ภาษา โทร. 055-706555 ต่อ 1571

จำนวนเข้าชม 351 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ