เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

 

แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2/3) สอบครั้งที่ 2 วันที่ 31 ก.ค. 2560 และ 1-4 ส.ค. 2560 เวลา 17.00 -19.30 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561, 1562 

จำนวนเข้าชม 226 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ