เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1/3

เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1/3

 

แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1/3 
สอบครั้งที่ 1 วันที่ 25-27 ก.ค. 2560 เวลา 17.00 -19.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561,1562

จำนวนเข้าชม 221 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ