กำหนดการ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาภาคปกติ

กำหนดการ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาภาคปกติ

 

กำหนดการ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาภาคปกติ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ