ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย

ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์แรกของเดือน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จำนวนเข้าชม 272 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ