ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา จำหน่ายหนังสือวิชาภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา จำหน่ายหนังสือวิชาภาษาอังกฤษ

 

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา จำหน่ายหนังสือวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 27 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2560 ณ ห้องภาษาอังกฤษ ชั้นสอง อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ช่วงเวลาจำหน่าย
หนังสือวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วันอังคารและพุธ เวลา 09.00 -12.00 น. วันพฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 12.30 -15.00 น.
หนังสือวิชาภาษาอังกฤษพื่นฐาน  วันอังคารและพุธ เวลา 09.00 -12.00 น วันศุกร์ เวลา 12.30 -15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 055-706555 ต่อ 3260

จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ