ขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัย เข้ามหาลัยทุกครั้ง ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหมวกนิรภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัย เข้ามหาลัยทุกครั้ง ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหมวกนิรภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัย เข้ามหาลัยทุกครั้ง ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ด้วยความห่วงใยจาก กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 118 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ