Goodbye Senior Sci-tech 2016

Goodbye Senior Sci-tech 2016

 

 Goodbye Senior Sci-tech 2016

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมรัตนอาภา

Concept = คุมโทน ขาว เทา ดำ

จำนวนเข้าชม 486 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ