กิจกรรมไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 กำหนดการ

กิจกรรมไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น ๒ 

----------------------------------------------------

เวลา ๐๘.๐๐  ๐๘.๓๐ น.     


นักศึกษาลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.     

กล่าวเปิดกิจกรรมไหว้ครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล 


เวลา ๐๘
.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.     

ตัวแทนนักศึกษากล่าวบทระลึกพระคุณครู กล่าวปฏิญาณตน 

ตัวแทนสโมสรนักศึกษาฯ นำพานไหว้ครู

ตัวแทนนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชานำพานไหว้ครู

นักศึกษานำกรวยดอกไม้  ธูปเทียน ไหว้ครู


เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.     

กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดพิธีไหว้ครู

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล  

จำนวนเข้าชม 432 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ