ประกาศขยายเวลา เช่า-ตัด ครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศขยายเวลา เช่า-ตัด ครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

  แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ขอความกรุณาบัณฑิตใช้ครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อความถูกต้องของชุดครุยวิทยฐานะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขยายเวลา เช่า-ตัด 31 พฤษภาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ พิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ โทร 093-3916393 หรือ ร้านค้าสหกรณ์ มรภ.กพ.


ประกาศเก่า >> แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 <<

จำนวนเข้าชม 361 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ