ขอเชิญร่วมกิจกรรม Word-of-Mouth ดีจริง...ต้องบอกต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Word-of-Mouth ดีจริง...ต้องบอกต่อ

 

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Word-of-Mouth ดีจริง...ต้องบอกต่อ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 180 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ