กำหนดการ รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประเภทโควต้าเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

กำหนดการ รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประเภทโควต้าเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

 

 กำหนดการ รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประเภทโควต้าเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปี 2560

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น . - 14.00 น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-706555 ต่อ 1022, 1023

จำนวนเข้าชม 156 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ