กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2559

 

  กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 2 / 2559 วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

จำนวนเข้าชม 296 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ