เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2 / 2559

เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2 / 2559

 

เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2 / 2559

แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 - 2 มรภ.กำแพงเพชร และ มรภ.แม่สอด 

>> ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบได้ที่ คลิ๊ก <<

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

มรภ.กำแพงเพชร เวลา 10.00 - 12.00 น.

มรภ.แม่สอด เวลา 13.00 - 15.00 น. 

ติดต่อสอบถาม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 091-0262571

จำนวนเข้าชม 216 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ