ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 

 ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รับสมัครวันที่ 17 มกราคม 2560 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 อบรม วันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

ติดต่อสอบถาม อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์ โทร 086-2070401

จำนวนเข้าชม 209 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ