เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.00 น. และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่เวลา 16.10 น. เป็นต้นไป
***มีการเช็คกิจกรรมชั้นปีที่ 1-2 ตามรหัสกิจกรรมของคณะ ด้วยน่ะ***
หมายเหตุ เช็คชื่อโดยใช้ แอพพลิเคชั่น


จำนวนเข้าชม 434 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ