เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2 / 2559

เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2 / 2559

 

 แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 - 2  ปีการศึกษา 2 / 2559

>> ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบได้ที่ คลิ๊ก <<

วันที่ 10  มกราคม ถึง วันที่ 27 มกราคม 2560

กำหนดสอบระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น.

ติดต่อสอบถาม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 091-0262571

จำนวนเข้าชม 339 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ