ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

 

 เข้าสู่เว็บไซต์ http://live.kpru.ac.th/

กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

จำนวนเข้าชม 435 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ