ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการรับทุนเพื่อการศึกษา ปตท.สผ. เป็น 08.30 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการรับทุนเพื่อการศึกษา ปตท.สผ. เป็น 08.30 น.

 

 ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการรับทุนเพื่อการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559

จากเวลา 13.00 น.  เปลี่ยนเป็น 08.30 น.

>> ประกาศเดิม ประกาศกำหนดการรับทุนเพื่อการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 <<

จำนวนเข้าชม 285 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ