แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษภายใน จัดโดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษภายใน จัดโดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญชวนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1 / 2559

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

แข่งขัน 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น.

ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สมัครออนไลน์ http://bit.ly/2fDjF9l

จำนวนเข้าชม 345 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ