ประกาศ หัวหน้าหมู่เรียนชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร

 ประกาศ หัวหน้าหมู่เรียนชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร

 

 ให้หัวหน้าหมู่เรียนชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ไปรับเอกสารสำหรับแปะรูปเพื่อนำไปขึ้นเว็บดูผลการเรียนออนไลน์ ภายในวันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนเข้าชม 243 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ