กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง จัดโดย โปรแกรมวิชาฟิสิกส์

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง จัดโดย โปรแกรมวิชาฟิสิกส์

 

  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00-20.30 น. ณ หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 โดย อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์

จำนวนเข้าชม 232 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ