แจ้งนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2559

แจ้งนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2559

 

 นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 สามารถสมัครและยืนยัน เพื่อเข้าสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2559

>> อ่านเพิ่มเติมได้ที่ <<

จำนวนเข้าชม 319 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ