สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายภาพ

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายภาพ

 

 กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559

เวลา 07.30 น. - 08.00 น.                                   ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน                   

เวลา 08.00 น. - 10.00 น.                                   อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น โดย คุณพาทิศ โสธนะ

เวลา 10.00 น. - 10.10 น.                                   รับประทานอาหารว่าง    

เวลา 10.10 น. - 12.10 น.                                   อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น (ต่อ) โดย คุณพาทิศ โสธนะ

เวลา 12.10 น. - 13.00 น.                                   รับประทานอาหาร

เวลา 13.00 น. - 14.00 น.                                   อบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่ม เรื่องรูรับแสง ( f stop number )  โดย คุณพาทิศ โสธนะ และ นายธาดา  พรมทับ

เวลา 14.00 น. - 15.00 น.                                   อบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่ม เรื่องความเร็วชัตเตอร์ ( shutter speed ) โดย คุณพาทิศ โสธนะ และ นายธาดา  พรมทับ

เวลา 15.00 น. - 16.00 น.                                   อบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่ม เรื่องค่าความไวแสง ( ISO ) โดย คุณพาทิศ โสธนะ และ นายธาดา  พรมทับ

เวลา 16.00 น. - 17.00 น.                                   อบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่ม เรื่องการถ่ายภาพบุคคล (Street photo) โดย คุณพาทิศ โสธนะ และ นายธาดา  พรมทับ

เวลา 17.00 น. - 17.30 น.                                   ตัดสินผลงาน สรุปกิจกรรม ถาม-ตอบ

หมายเหตุ          :          กำหนดการและวิทยากร อาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จำนวนเข้าชม 521 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ