การสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2

การสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2

 

 ปฏิทินกำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2 


กำหนดการสอบ | สมัครสอบ | ตรวจสอบผลสอบ

แนวข้อสอบ ชุด และ 

จำนวนเข้าชม 322 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ