กำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2

กำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2

 

ปฏิทินกำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2 

กำหนดการสอบ | สมัครสอบ | ตรวจสอบผลสอบ

แนวข้อสอบ ชุด 1 และ

จำนวนเข้าชม 303 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ