แจ้งนักศึกษาที่ยังค้างชำระค่าเทอม ภาคเรียน 1 / 2559 ให้ติดต่อห้องทะเบียน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

แจ้งนักศึกษาที่ยังค้างชำระค่าเทอม ภาคเรียน 1 / 2559  ให้ติดต่อห้องทะเบียน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

 

 

จำนวนเข้าชม 372 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ