ประกาศเลื่อนการสัมภาษณ์ทุน SET ประจำปีการศึกษา 2557

 ประกาศเลื่อนการสัมภาษณ์ทุน SET  ประจำปีการศึกษา 2557

 

ประกาศเลื่อนการสัมภาษณ์ทุน SET จากเดิม (วันนี้) วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. เปลี่ยนเป็น วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1

จำนวนเข้าชม 191 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ