ขอเชิญร่วม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.30-20.30 น. ณ หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1

จำนวนเข้าชม 352 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ