เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การถ่ายภาพเบื้องต้น ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การถ่ายภาพเบื้องต้น ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพเบื้องต้น ครั้งที่ 1

ให้กับ ศิษย์เก่าและนักศึกษาของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่านั้น

ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

รับจำนวน 30 คนเท่านั้น

**** เงื่อนไข  ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมี กล้อง DSLR หรือ Mirrorless เพื่อเข้าร่วมอบรม*****

ฟรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

จำนวนเข้าชม 456 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ