รับสมัครทุนการศึกษา โครงการ ทุนการศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยม จำนวน 8 ประเภท

รับสมัครทุนการศึกษา โครงการ ทุนการศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยม จำนวน 8 ประเภท

 

 รับสมัครทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยม

จำนวน 8 ประเภท ประกอบด้วย

1.     ทุนจิตอาสาดี จำนวน 2 ทุน

2.     ทุนกตัญญูรู้คุณดี จำนวน 2 ทุน

3.     ทุนหมั่นค้นคว้าเล่าเรียนดี จำนวน 2 ทุน

4.     ทุนรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยดี จำนวน 2 ทุน

5.     ทุนมีระเบียบวินัยดี จำนวน 2 ทุน

6.     ทุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดี จำนวน 2 ทุน

7.     ทุนนักกีฬาทำประโยชน์ดี จำนวน 2 ทุน

8.     ทุนแข่งขัน ประกวดทักษะดี จำนวน 2 ทุน

นักศึกษาท่านใดสนใจขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2559  

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก <<จำนวนเข้าชม 476 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ