เชิญชวน นักศึกษา เข้าประเมินการสอนออนไลท์ ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2558

เชิญชวน นักศึกษา เข้าประเมินการสอนออนไลท์ ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2558

 

 

   ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยกรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา และPassword คือวันเดือนปีเกิดของนักศึกษาตามตัวอย่างด้านล่าง
  การเข้าสู่ระบบ
     - รหัสประจำตัว : คือรหัสนักศึกษา   เช่น ( 502120114 )
     - Password  : คือ วัน-เดือน-ปีเกิด   เช่น ( 22/09/29 ) คือวันที่ 22 เดือน 09 พศ. 2529


>> เข้าสู่การประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร <<

จำนวนเข้าชม 369 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ