โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 ประกาศแจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558 

เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559  

ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น.  

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3

จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 424 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ