ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙

 

 กิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙

คณะวิทย์ฯ รวมใจสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์

ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเข้าชม 383 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ