แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ปีการศึกษา 2/2558

แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ปีการศึกษา 2/2558

 

แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ปีการศึกษา 2/2558 

>> ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบได้ที่ คลิ๊ก <<

วันที่ 28 มีนาคม 2559  ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559

กำหนดสอบระหว่างวันที่ 25 -28 เมษายน  2559 

กลุ่มที่ 1 เวลา 16.30 - 17.30 น.

กลุ่มที่ 2 เวลา 18.00 - 19.00 น.

ติดต่อสอบถาม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 091-0262571

 

 

จำนวนเข้าชม 242 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ