กำหนดการ ปิดให้บริการโปรแกรม Speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2558

กำหนดการ ปิดให้บริการโปรแกรม Speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2558

 

กำหนดการ ปิดให้บริการโปรแกรม Speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2558

วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ

หมายเหตุ นักศึกษาทุกหมู่เรียนไม่สามารถเข้าระบบได้ หลังจาก วัน/เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศ

จำนวนเข้าชม 230 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ