ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE KPRU 2016 ครั้งที่ 3

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE KPRU 2016 ครั้งที่ 3

 

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE KPRU 2016 ครั้งที่ 3

ประเภทเต้นประกอบเพลง และประเภทร้องเพลง ชิงเงินรางวัลกว่า 12,400 บาท

วันที่ 27 เมนายน 2559 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมรัตนอาภา

ขอรับใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา (ห้องพยาบาล) โทร 055-706555 ต่อ 1303

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

จำนวนเข้าชม 237 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ