รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ เก็บแบบสอบถาม จำนวน 80 คน

รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ เก็บแบบสอบถาม จำนวน 80 คน

 

 รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ จำนวน 80 คน เก็บแบบสอบถาม

โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ของบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัด

ค่าตอบแทนชุดละ 25 บาท  ช่วงออกเก็บข้อมูล 24 - 27

รับตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2559 

สมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเข้าชม 461 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ