เปิดรับสมัครติวสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 และ 2 รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัครติวสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 และ 2 รุ่นที่ 4

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ

จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 4

19 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ชุดที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั่น 8

ชุดที่ 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั่น 9

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> สมัครคลิ๊ก <<

จำนวนเข้าชม 293 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ