ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สู่ครอบครัว SCITECH KPRU

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สู่ครอบครัว SCITECH KPRU

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สู่ครอบครัว SCITECH KPRU
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเข้าชม 322 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ป้ายประกาศอื่น ๆ