กำหนดการ สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

กำหนดการ สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

 

กำหนดการ สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559 

สอบ วันที่ 21-24-28-29 มีนาคม 25589

จำนวนเข้าชม 179 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ