ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา ที่ได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา ที่ได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2566

 

จำนวนเข้าชม 198 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

ป้ายประกาศอื่น ๆ